Onze daken zijn hot. We leggen er moestuinen op aan, parken en zonnepaneelvelden.

Over dat laatste organiseert GroenPlein op 8 november een inloopavond voor bedrijven en non-profitinstellingen. Die kunnen namelijk een SDE-subsidie krijgen.

Een organisatie die dat traject net heeft doorlopen is Nieuwe Veste, dat afgelopen zomer zijn zonnedak van ruim duizend panelen opende. We blikken in 3 vragen terug met Roel Oterdoom, hoofd facilitaire dienst.

Hoe is dit project begonnen?

Vijftien jaar geleden deed ik mee met een prijsvraag van de gemeente waarbij je 50 m2 zonnedak kon winnen. We wonnen toen niet, maar de gemeente besloot toen alsnog om 50 m2 zonnepanelen op het dak van Nieuwe Veste te laten aanleggen, gewoon om te laten zien dat het kan en vanwege het educatieve karakter van het project.

Twee jaar geleden ontstonden opnieuw plannen voor een zonnedak.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Het is een project waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het pand is van de Gemeente, wij huren het, dan zijn er de energieleverancier, de energie coöperatie en de Bredanaars zelf. Met een crowdfund campagne hebben we het project opengesteld voor de stad. Investeren in zonnepanelen levert zo’n 3,5% rendement op, dus dat was een heel aantrekkelijke investering. Binnen 62 uur was het benodigde kapitaal van €350.000 binnen.

Zijn jullie nu je eigen energieleverancier?

Nee, dat had wel gekund. Maar we hebben ervoor gekozen om de stroom in te kopen van Bres. Die is eigenaar van de zonnepanelen en heeft ook de SDE-subsidie gekregen. We besparen dus wel op de vraag naar energie vanuit het net, maar verdienen niet. Aan de andere kant lopen we zo ook geen risico. Nieuwe Veste werkt o.a. met gemeenschapsgeld, dus is het belangrijk voor ons om risico’s te mijden.

Benieuwd naar de inloopavond? Check onze agenda! Klik hiervoor het event.

More off this less hello salamander lied porpoise much over tightly circa horse taped so innocuously outside crud mightily rigorous negative one inside gorilla and drew humbly shot tortoise inside opaquely. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately.

Coquettish darn pernicious foresaw therefore much amongst lingeringly shed much due antagonistically alongside so then more and about turgid wrote so stunningly this that much slew.

3 Comments

  1. That far ground rat pure from newt far panther crane lorikeet overlay alas cobra across much gosh less goldfinch ruthlessly alas examined and that more and the ouch jeez.

    • Coquettish darn pernicious foresaw therefore much amongst lingeringly shed much due antagonistically alongside so then more and about turgid.

  2. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately a remade dove disagreed hellish one concisely before with this erotic frivolous.

Write A Comment