Greetje Bos is de nieuwe wethouder energietransitie en GroenPlein. Voor de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober spraken we met haar. Over de toekomst van een CO2 neutraal Breda en over GroenPlein. “Het moet gedragen worden door de bevolking anders zijn je plannen gedoemd te mislukken.” 

Die Co2 neutrale stad, heeft u daar een beeld bij? Hoe ziet ons leven er dan uit? 

Mensen zullen aan de ene kant zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en aan de andere kant zoveel mogelijk energie besparen. Hoe we dat doen in 2044, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat zon en wind daar absoluut een rol bij spelen.  

Dat beeld is nog abstract? U weet het nog niet?  

Nou ik denk niemand.  

 Is dat niet zorgwekkend? 

Ik denk niet dat het zorgelijk is dat we het nog niet weten, het is zo’n lange periode. Vijf jaar geleden hadden we het klimaatakkoord voor absoluut onmogelijk gehouden. 

Er is heel veel in ontwikkeling op dit vlak. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar andere methodieken en technieken voor het verwarmen van huizen, zoals geothermie en oppervlaktewatergebruik. Gaandeweg gaan we die nieuwe technieken ook gebruiken om het doel van 2044 te halen.   

 En moéten we dan aangesloten zijn bij alternatieve duurzame energiebronnen? 

Ik denk voor een deel wel voor een deel niet. Ik vind het een hele lastige want ik ben ook geen futuroloog.  

 Maar u bent wel politicus, u moet toch vooruitkijken, met een visie en doelen? Co2 neutraal in 2044 klinkt als een vrij concreet doel. 

Ja klopt. We zetten als stad vol in op dat mensen zoveel mogelijk energie opwekken én besparen. Je hebt natuurlijk woningen waar het goed kan om zelf energie op te wekken, maar we hebben ook veel oudbouw in de stad waaruit blijkt dat dat niet altijd mogelijk is.  

Maar ook dan zijn er oplossingen, waarbij burgers het met elkaar kunnen regelen. Een van de bekendste is Princenstroom, dat het dak van de woonboulevard vol heeft gelegd met 810 zonnepanelen.  

 

Hoogleraar Derk Loorbach van Drift, een onderzoeksinstituut van de Erasmus universiteit zegt in NRC, “er zijn legio steden die roepen we gaan duurzaam en energie neutraal worden, maar eigenlijk heeft niemand een idee van de omvang van de opgave.  

Weet Breda hoeveel het kost om co2 neutraal te worden in 2044? 

Nou ik weet het in ieder geval niet. Ik snap dat er met kritische noten over wordt gekraakt, en dat een ambitie een loze kreet is. Maar het begínt wel met ambitie, als je die niet hebt dan kun je ook niet op weg gaan om hem te verwezenlijken.  

Dat het geld kost, dat is voor iedereen duidelijk. Alleen, ik vind dat een te beperkte vraag, wat mij betreft gaat het bij deze problematiek niet per se om wat het kost, maar gaat het om financiering.  

 Hoe gaat u het dan financieren? 

We hebben een aantal ideeën, waaronder de gebouw gebonden financiering. Daarmee hang je de financiering van de energietransitie aan een gebouw. Dus als jij je huis of pand verkoopt of overdraagt, dan gaat dat deeltje van die lening mee met het gebouw. Net zoiets als een WA-verzekering, dan maakt het niet uit wie er achter het stuur zit. 

Zulke financiering kan nog niet, want leningen kun je nu alleen op naam van een persoon krijgen, niet op naam van een gebouw. We zetten dus lobby in om die wetgeving te wijzigen. Als we in de loop van volgend jaar daar de handen voor op elkaar kunnen krijgen zou ik dat echt een topprestatie vinden. Ik weet 100 procent zeker dat dat veel verschil gaat maken. 

 Dus Breda heeft geen bedrag gereserveerd voor de energietransitie zelf? 

Daar staat PM dus dat klopt. (Pro Memorie, oftwel nader in te vullen, SV) 

We hebben natuurlijk wel geld in het Uitvoeringsprogramma Klimaat, maar gaandeweg de periode die nu volgt en de taken die nu op ons bord liggen, zoals bijvoorbeeld wijk energieplannen die er in 2021 moeten liggen, is dat iets wat nader ingevuld moet gaan worden.  

 Wat is jullie rol dan precies als lokale overheid in de energietransitie? Wat kunt u doen 

Ik zie de lokale overheid als degene die zoveel mogelijk aanjaagt, faciliteert, beletselen wegneemt voor de burger en hem zoveel mogelijk informeert. Dat doen we bijvoorbeeld met Bres die keukentafel gesprekken voert met individuele burgers. Ook moeten we bij de burgers ophalen hoe ze de energietransitie zien en wat hun rol is. Het moet gedragen worden door de bevolking anders zijn je plannen gedoemd te mislukken. 

Daarnaast is het een hele belangrijke taak van de wethouder energietransitie om naar het bedrijfsleven toe te gaan. Voor de gebouwgebonden financiering zijn we aan het aftasten bij banken, wat willen jullie, wat kunnen jullie?  

En vergeet ook de woningcorporaties niet. Wonen Breburg is nu bezig met een groot project om gasloos te worden, dat zijn ontwikkelingen waar je als gemeente niet alleen blij van wordt, maar waar je ook deels aan bijgedragen hebt door met die woningcorporaties in gesprek te zijn.  

Wij kunnen dus duwen, enthousiasmeren, hobbels weghalen, in zee gaan en bepaalde garanties geven. 

U bent wethouder van Groenplein, dat vorig jaar is opgericht als duurzaamheidsknooppunt voor iedereen in Breda die duurzame stappen wilt zetten. Wat zijn uw bedoelingen met Groenplein?  

GroenPlein moet dat vooral blijven doen, want daarmee draagt het bij aan de doelstelling Awareness. Het is heel belangrijk voor de stad om de burger te bereiken. Wij doen dat ook wel, maar dat is niet iets wat je in je eentje kunt. Daar hebben we ambassadeurs voor nodig in de stad.

Write A Comment