Je hebt het vast wel eens gezien, terwijl je je kleddernat (met wat geluk in je a- sexy regenpak) je weg naar huis baande. Het water op straat loopt via een gootje zo dat putje in. Dat putje dat uitkomt op het onder de grond gelegen riool.

Een voor de meesten van ons duistere omgeving. We zien er nooit wat van en komen er ook nooit. Eigenlijk is het riool gewoon een hele groot buizenstelsel met her en der rioolgemaaltjes, die pompen het water verder het riool in zodat het uiteindelijk bij een zuivering uitkomt.

Minder mensen weten dat daken van woningen, appartementencomplexen en bedrijven ook op dit riool aangesloten kunnen zijn. Zo gaat het water dat valt op het dak rechtstreeks het riool in. Dat buizenstelsel heeft alleen een beperkte capaciteit. Als het vol zit kan er echt niets meer bij.  Hoe komt het dan dat het water niet op op straat blijft staan of je toiletpot uit spuit?

In het rioolstelsel zijn her en der overstorten aangebracht. Die voorkomen dat het riool zo vol zit dat het vervolgens een uitweg zoekt via de huisaansluiting en dan je toiletpot uitspuit. De overstorten zorgen ervoor dat het rioolwater wordt geloosd op een sloot, een singel of een ander oppervlaktewater in de buurt. Zo komen er dus met een forse regenbui ook rioolstoffen in het water in de stad. Met een beetje pech kun je allerlei zaken die iemand ergens door het toilet heeft gespoeld voorbij zien drijven.

gescheiden rioolstelsel

Op sommige plekken in de stad heeft de gemeente al een zogenaamd Gescheiden Stelsel aangelegd. Het rioolwater is er permanent gescheiden van het regenwater. Het regenwater gaat via een aparte buis naar een sloot of een singel in de buurt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met waterschap Brabantse Delta.

Het scheiden van de stelsels is een dure, moeilijke en daardoor trage opgave. Ik kon me zo inschatten dat het hele centrum met haar oude rioolstelsel – het oudste gemetselde riool ligt onder de Oude Vest en werd tussen 1863 en 1885 gebouwd – vast niet gescheiden zou zijn. Of wel? Dus heb ik de telefoon maar eens gepakt en gebeld met iemand in het Gemeentehuis.

gemengd rioolstelsel

Conclusie? Mijn vermoeden klopt. Een heel groot deel van de stad, met name de oudere wijken, kennen nog een gemengd stelsel zoals dat heet. Het water van je dak en de straat komt dus zo in het riool. Zie hieronder een kaartje waarop je duidelijk kunt zien hoe het in jouw wijk is geregeld.

Het is in deze wijken extra van belang dat je zelf zorgt dat het water van je dak niet het riool in gaat. Dat je je tuin zo inricht dat het water de bodem in kan zakken. Tips om je dak en je tuin watervriendelijk te maken? Zie mijn vorige blog.


TOT SLOT  Waterbewust beschrijft het verschil nog eens precies tussen een gemengd en gescheiden rioolstelsel

Het gemengde rioolstelsel
Voor de inzameling vanaf huizen en andere gebouwen werden vroeger vaak gresbuizen toegepast. Tegenwoordig zijn het meestal kunststof buizen. Onder de straat komt het afvalwater in betonnen verzamelbuizen terecht. In een gemengd stelsel is dat afvalwater het door ons verontreinigde (drink)water en de neerslag. Dat water bereikt uiteindelijk de zuiveringsinstallatie, waar het wordt gereinigd. Het is erg duur om het rioolstelsel zo ruim te maken dat het altijd al het ongewenste water aankan. Daarom worden bergings- en bezinkingsvoorzieningen toegepast waar een (relatief schoon) deel van het water afgevoerd wordt. Het vuile(re) deel van het water gaat alsnog naar de RWZI.

Het gescheiden rioolstelsel
Bij een gescheiden stelsel liggen er twee buizen onder de straat: één voor (vies) afvalwater en één voor regenwater. Dus moeten er vanaf elk gebouw ook twee stromen water apart worden afgevoerd. Het vuile water bereikt uiteindelijk de zuiveringsinstallatie, waar het wordt gereinigd. De neerslag wordt via andere buizen afgevoerd. Het vuile(re) deel van het water gaat alsnog naar de zuiveringsinstallatie. Het schone deel wordt geïnfiltreerd in de bodem of gaat naar het oppervlaktewater. Tegenwoordig wordt bij nieuw-aanleg voornamelijk dit type stelsel toegepast.

 

 

 

 

 

Write A Comment