foto” Brent Norris

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit waar we jouw gegevens opslaan en voor welke doelen we dat doen. In deze verklaring staan ook jouw gegevensrechten en hoe je daarvan gebruik kunt maken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door de groei van GroenPleinBreda dat in ontwikkeling is. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

GroenPleinBreda is het duurzaamheidsknooppunt van Breda. Zie ons als een hub, een plein, of een magneet waar iedereen die een duurzame stap wilt zetten informatie krijgt, doorverwezen wordt, zijn initiatief in de schijnwerpers kan zetten en samen kan werken met het duurzame netwerk van Breda. Wil je, of heb je iets met duurzaam, dan is dit dé plek om jezelf te laten zien en verder te komen. Of het nu je eerste, tiende of honderdste duurzame stap is die je wilt zetten, bij GroenPlein willen we je in ieder geval één stap verder brengen. Dat is nodig, want in 2044 wil Breda CO2 neutraal zijn. Hoe meer mensen daaraan bijdragen, hoe beter. Doe je mee? Laat je horen via site of socials, of kom langs!

GroenPleinBreda wordt in opdracht van de gemeente ontwikkeld door PakhuisB en energiecooperatie Bres.

Als jij je niet wilt dat GroenPleinBreda jouw gegevens bewaart en gebruikt, laat het ons dan weten via info@groenpleinbreda.nl | 06 24812214 Molenstraat 6 | 4811 GS Breda | Btw. Nr. NL856462640B01 | KVK Nr. 66250269

(beide nummers zijn van PakhuisB, projectmanager van GroenPleinBreda)

 1. foto: gemma evans

  Doel gegevens

GroenPleinBreda verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven bevatten de maandelijkse duurzame kalender van Breda, waarbij het doel is om volledig te zijn in het aanbod in de stad. De kalender is dus gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres verzamelen we zodra je je hiervoor aanmeldt. Daarnaast kan je mondeling of via een mail door ons gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Versturen van uitnodigingen van GroenPleinBreda events.

Zo nu en dan zullen we je een uitnodiging sturen van events en bijeenkomsten die wij organiseren.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens verzamelen we ook als jij contact opneemt met GroenPleinBreda, via de mail, website, of persoonlijke ontmoeting. We vragen je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en wanneer van toepassing projectomschrijving.

 1. Analytics

De website van GroenPleinBreda verzamelt jouw gegevens zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Dit doen we om de website te verbeteren. We gebruiken hiervoor Jetpack, een plugin van WordPress. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 1. foto: sam carter

  Ontvangers en Derden

De gegevens die wij ontvangen en verzamelen worden door verschillende softwarebedrijven beheerd. Met deze bedrijven maakt GroenPlein verwerkers overeenkomsten.

 1. Mailchimp De nieuwsbrieven verzenden wij met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Antagonist

De e-mail van GroenPleinBreda wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

 1. WordPress.com

De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress.com Gegevens die jij achterlaat op de website van GroenPleinBreda worden op de servers van WordPress.com opgeslagen.

 1. Flow.ai

GroenPleinBreda heeft een chatbot waarmee je in gesprek kunt gaan en je vragen kunt stellen. Deze gesprekken vinden plaats in flow.ai en daarin worden ze ook bewaard.

 1. Ushahidi

GroenPleinBreda ontwikkelt een interactieve kaart waarop iedereen zijn duurzame project of organisatie kan prikken. De gegevens die je verstrekt worden in ushahidi opgeslagen en bewaard.

 

 1. foto: bernard hernant

  Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GroenPleinBreda, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@groenpleinbreda.nl

 1. Contact opnemen.

Op het moment dat je contact opneemt met GroenPleinBreda via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics.

De gegevens die WordPress plugin JetPack op de website verzameld zijn anoniem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door JetPack.

 1. Beveiliging

Van jouw persoonsgegevens maken we geen fysieke kopieën. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

foto: evan kirby

6. Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die GroenPleinBreda vastlegt en bewaart. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GroenPleinBreda. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door GroenPleinBreda. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij VersGemerkt vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@groenpleinbreda.nl

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij GroenPleinBreda opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient GroenPleinBreda al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Als je vindt dat GroenPleinBreda niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. plichten

GroenPleinBreda verwerkt persoonsgegevens op grond van de grondslag Toestemming. Wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, geef je GroenPleinBreda toestemming om jouw email adres op te slaan en te gebruiken. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en produkten, zoals de nieuwsbrief. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GroenPleinBreda de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met GroenPleinBreda met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

GroenPleinBreda behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GroenPleinBreda dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GroenPleinBreda te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@groenpleinbreda.nl | 06 24812214 Molenstraat 6 | 4811 GS Breda | Btw. Nr. NL856462640B01 | KVK Nr. 66250269

(beide nummers zijn van PakhuisB, projectmanager van GroenPleinBreda)

Write A Comment